Jótállás, garancia

1.1.A Vállalkozó a nyílászárókra a megrendelés időpontjában, hatályban lévő jogszabályok alapján, az érvényben lévő jótállási időtartamokat biztosítja az 1 év teljes körű jótállást garanciát, és a termék gyártója által adott időtartamra gyártói szavatosságot (terméktípustól függően), míg az ablakok, ajtók részét nem képező műanyag szegélylécezésre az átvételtől számított fél év jótállást vállal a Vállalkozó. Szavatosságot csak és kizárólag megfelelő időközönként a Vállalkozó által szakszerűen szervízelt termékekre vállalunk! Aktuális szerviz árainkról elérhetőségeinken tájékoztatást kaphat. 
 
1.2.A termékekre vonatkozó jótállási idő kezdete az a nap, amikor a Megrendelő és Vállalkozó a termékek átadás-átvételi jegyzőkönyvét aláírják, vagy a termékek beépítése egyéb igazolható módon megtörtént. A jótállás nem terjed ki a nyílászárók nem rendeltetésszerű használata, a vállalkozó előírásaitól eltérő szakszerűtlen beépítés, a vállalkozó előírásaitól eltérő környezeti körülmények közötti használata, a vállalkozó előírásaitól eltérő módon történő tisztítása, baleset, elemi kár, valamint rongálás következtében létrejövő károsodásokra. Amennyiben a nyílászárók beépítését a Megrendelő a Vállalkozóval végezteti, úgy a Vállalkozó jótállást a szerelési munkákra is vállal; e jótállás időtartama 12 (tizenkettő) naptári hónap. A Megrendelő a beépítést, átadás-átvételt követő jótállási időn belül is jó gazda gondosságával köteles a termékeket karbantartani. 
 
1.3.A jogszabályi jótállás alapján, amennyiben a termék gyári jellegű meghibásodás következtében kijavításra vagy kicserélésre szorul, a vállalkozó a hiba elhárításáról térítésmentesen gondoskodik, függetlenül a termék tulajdonosában esetlegesen beállott változástól. A termék tulajdonosa a jótállás keretében érvényesíthető szavatossági igényként elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen vagy ha a vállalkozónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.  
 
1.4.A vállalkozó a Megrendelő írásos garanciális vizsgálati kérelmét követően 15 munkanapon belül vállalja, hogy a termékeket megvizsgálja, garanciális eljárás esetén díjtalanul végzi a munkálatokat, azonban nem garanciális hibajelenség esetén a terméket a mindenkori óradíjas+ rezsi + kiszállás költségen javítja, melynek utólagos megfizetését a Megrendelő vállalja. A hiba javítására a használatot nem befolyásoló hibák vonatkozásában 60 napon belül, míg a használatot befolyásoló hibák esetében 15 napon belül kerül sor. 
 
1.5.Amennyiben a Megrendelőnek kijavításra, vagy kicserélésre nincs joga, vagy ha a vállalkozó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy ennek nem tud eleget tenni, a Megrendelő megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba miatt elállásnak nincs helye. A Megrendelő a meghibásodás észlelését követően – a hiba megjelölésével – a hibát köteles a vállalkozó részére haladéktalanul, írásban bejelenteni. 
 
1.6.Megszűnik a jótállás a termékekre, ha és amennyiben:  
a)ha a meghibásodást rendeltetéstől, vagy a szakma szabályaitól eltérő használat okozta;  
b)ha a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, elemi kár, rendszeres karbantartás elmulasztására visszavezethető hiányosság okozta;  
c)ha a terméket a vállalkozó előzetes írásos jóváhagyása nélkül átalakítják;  
d)ha a termékbe a Megrendelő a vállalkozó előzetes írásos jóváhagyása nélkül nem engedélyezett felszerelést, berendezést szerelt (szereltetett), épített (építetett) be. 
Nem vonhatók a jótállás körébe: (a) a szokásos karbantartás során szükséges és természetes kopás következtében elhasználódott alkatrészek, (b) a termék azon meghibásodásai, kárai, amelyek külső hatásra, így például vegyi anyagok által okozott hibákra, állatok és növények által kiválasztott anyagok okozta károsodásra, viharkárra, stb. vezethetők vissza; (c) a termék felügyeletének, megfelelő tárolásának hiányosságaiból fakadó meghibásodások.