Webhely használat feltételei

A LuxoryHome&Doors Kft és Felhasználó közötti webhely használati szerződés
Felhasználó köteles betartani LuxoryHome&Doors Kft feltételeit, amelyek arra szolgálnak, hogy megvédjék a Felhasználókat a törvénytelen beavatkozásoktól. Felhasználó köteles betartani az előírt feltételeket, ellenkező esetben szerződési jogokat sért. Abban az esetben, ha Felhasználó a LuxoryHome&Doors Kft feltételeinek nem tud eleget tenni, el kell tekintenie a LuxoryHome&Doors Kft oldalainak látogatásától.
 
A honlap tartalma
Felhasználónak jogában áll a LuxoryHome&Doors Kft webhelyeivel, oldalaival, szolgáltatásaival kapcsolatos javaslatokat tenni, és LuxoryHome&Doors Kft köteles minden észrevételt megvizsgálni. A LuxoryHome&Doors Kft oldalain megjelenő anyagok kereskedelmi és információs jellegűek, Felhasználó kizárólagosan személyes célra használhatja fel.
A LuxoryHome&Doors Kft oldalak feladata az, hogy az érdeklődő felhasználókat tájékoztassa az elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos tudnivalókról, lehetőséget nyújtson azok megrendelésére.
A szolgáltatásokhoz nem szorosan kapcsolódó tájékoztató jellegű információ is megtalálható a LuxoryHome&Doors Kft oldalain, amely hozzásegítheti a Felhasználót a szolgáltatások műsszaki jellegű hátterének könnyebb megértéséhez.
 
Az információk pontossága és hitelessége
LuxoryHome&Doors Kft a lehető legnagyobb mértékben törekszik arra, hogy pontos információkat nyújtson, de előfordulhatnak hibák, vagy rosszul megközelített tájékoztatási módszer, ezért szíves elnézését kérjük, de ezekkel kapcsolatban erkölcsi vagy anyagi felelősség nem terheli a LuxoryHome&Doors Kft-t.
 
A hozzáférhető adatok kizárólag személyes célokra való felhasználása
A honlap kizárólag személyes célokra használható, üzleti célokra csak partneri szerződés alapján. A honlapon található információk, adatok, képek nem módosíthatóak, nem másolhatóak, nem adhatóak el, publikálásuk pedig kizárólag a LuxoryHome&Doors Kft és a forráscím feltüntetése mellett engedélyezett. Az ajánlatok, termékek kizárólagosan a LuxoryHome&Doors Kft tulajdonát képezik, ami alól kivételt képeznek LuxoryHome&Doors Kft üzleti partnerei, akik együttműködési szerződésük alapján használhatják üzleti célokra a honlap tartalmát.
 
A szerzői jogok védelme
A LuxoryHome&Doors Kft az ötlet- és végrehajtási terv kizárólagos tulajdonosa, minden szoftver a LuxoryHome&Doors Kft oldalain a LuxoryHome&Doors Kft tulajdonát képezi. A portálon található minden információ szerzője a LuxoryHome&Doors Kft, valamint az együttműködő partnerek. A nem LuxoryHome&Doors Kft tulajdonát képező anyagok külön jelöltek. Bármilyen szerzői jogsértés észlelése esetén az office@luxorydoors.hu email címre kell értesítést küldeni.
 
Minden fénykép, különösen azok, amelyeken a LuxoryHome&Doors Kft védjegye található, a LuxoryHome&Doors Kft kizárólagos tulajdonát képezik. A honlapon található minden anyag szerzői joga a LuxoryHome&Doors Kft-t illeti. Felhasználónak megengedett az információk másolása, publikálása, amennyiben nem üzleti célokra használja fel. Üzleti célú felhasználáshoz LuxoryHome&Doors Kft értesítése és írásos engedélye nélkül tilos. Minden jog fenntartva.
 
Személyes adatok védelme
A Felhasználó személyes adatai és jogai a LuxoryHome&Doors Kft teljes védelme alatt állnak. LuxoryHome&Doors Kft személyes adatokat csak szolgáltatás, termék megrendelése esetén kér, és csak azokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek.
Ezen kívül személyes adatokat LuxoryHome&Doors Kft oldalain történő változások értesítésére használ. Amennyiben Felhasználó nem kíván semmilyen értesítést kapni a változásokról, a honlapon zajló eseményekről, speciális ajánlatokról, akkor az office@luxorydoors.hu email címre kell értesítést küldenie.
 
 
Személyes adatok védelme nyilatkozat
 
Az adatok biztonsága
 
LuxoryHome&Doors Kft belső, autentikációt követelő oldalainak használata minden egyes lépésnél többszörösen ellenőrzöttek. 
A nem engedélyezett feladatok elvégzése vagy az illetéktelen adatokhoz való hozzáférések tilosak, az ezt megszegők ellen a megfelelő törvények és szankciók kerülnek alkalmazásra.
LuxoryHome&Doors Kft nem garantálja azon üzenetek tartalmának biztonságát, amelyek elektronikus úton érkeznek a közvetítő eszközök bizonytalansága miatt.
LuxoryHome&Doors Kft fenntartja magának a jogot, hogy Felhasználónak küldött üzeneteit elektronikusan hitelesítse, vagy titkosítsa. A hitelesítés ellenőrzéséhez vagy az üzenetek visszafejtéséhez szükséges szoftverek telepítéséről, üzemeltetéséről a Felhasználó köteles gondoskodni.
 
Tiltott használat
Felhasználó a honlap használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az adatokat és információkat, vagy bármilyen más anyagot, ami a LuxoryHome&Doors Kft vagy a partnerei tulajdonában, védelme alatt áll, nem használ más célra, mint ami a szerződésben szerepel. Felhasználó szintén kötelezettséget vállal azért, hogy a számára illetéktelen adatok megszerzésére, nem engedélyezett feladatok elvégzésére nem indít kísérletet, és minden tudomására jutott jogszerűtlen beavatkozásról azonnal értesíti a LuxoryHome&Doors Kft-t.
 
Javascript használata
A Javascript egy a böngésző által értelmezett objektumalapú programozási szkriptnyelv, amelyet weblapokon elterjedten használnak. Segítségével könnyebben és gyorsabban használható, élményben gazdagabb webfelületet lehet kialakítani, egyben sajnos olyan lehetőség is, amely illetéktelen kezekben kárt okozhat a Felhasználónak.
LuxoryHome&Doors Kft oldalain ilyen jellegű Javascript program nem található, és a LuxoryHome&Doors Kft oldalainak zökkenőmentes használatához a Javascript engedélyezése elengedhetetlenül szükséges. LuxoryHome&Doors Kft nem vállal felelősséget a kikapcsolt Javascript miatt nem teljes értékű webfelületek esetleges használhatatlansága miatt.
 
Kompatibilis böngészők
LuxoryHome&Doors Kft mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa fejlesztett webfelületek a mindenkori modern böngészőkben legalább funkcionálisan működjenek. Fejlesztése során az alábbi böngészőkben és operációs rendszereken teszteli a felületek működésété:
 
Internet Explorer 7 és 8 (kompabilitási módban, csak Windows)
Google Chrome mindig legfrissebb verziójában (Linux és Windows)
Firefox mindig legfrissebb verziójában (Linux és Windows)
Opera mindig legfrissebb verziójában (Linux és Windows)
Linux operációs rendszer alatt az Ubuntu legfrissebb kiadását kell érteni. A különféle böngészőkben előfordulhat, hogy egyes webfelületi elemek nem azonos módon jelennek meg. A tesztelés alól szándékosan kivont böngésző az Internet Explorer 6 és kisebb verziói.
 
LuxoryHome&Doors Kft feltételezi, hogy a szaporodó és egyre nehezebben kivédhető informatika támadások, illetve az adatok egyre fontosabb védelmének világában a Felhasználó böngészőjét rendszeresen frissíti, és elavult böngészővel nem látogat a LuxoryHome&Doors Kft oldalaira.
 
Linkek más honlapokra
LuxoryHome&Doors Kft és partnereinek oldalai tartalmazhatnak linkeket más honlapokra, amelyek más természetes vagy jogi személyek tulajdonát képezik. A linkek csak ajánlatként, vagy lehetséges forrásként vannak feltüntetve kiegészítő és részletes információk szerzése érdekében. Mivel a LuxoryHome&Doors Kft-nek nincs semmilyen hatása a szerkesztési politikájukra, felelőséget nem vállalhat tartalmukért, az információk valódiságáért.
 
Használati feltételek módosítása
LuxoryHome&Doors Kft fenntartja a használati feltételek változtatásának jogát előzetes bejelentés nélkül. A változások érvénybe lépnek a megjelenés pillanatában. Felhasználó köteles követni a változásokat, és időben alkalmazkodni hozzájuk.
A szerződés addig érvényes, ameddig a felek egyike meg nem szakítja. Felhasználó megszakíthatja ezt a szerződést bármelyik pillanatban úgy, hogy nem használja többé a LuxoryHome&Doors Kft vagy partnereinek oldalait, és minden anyagot megsemmisít, amelyet letöltött róla, kinyomtatott vagy más módon megőrzött.
 
Illetékes bíróság
A magyar jog a mérvadó a LuxoryHome&Doors Kft oldalain található anyagok használati feltételeivel kapcsolatos anyagi vonatkozású jogi kérdésekben, a viták megoldásában a Budapesti Fővárosi Bíróság az illetékes.